TRANSGov - Modernizace veřejné dopravy

Příjemci:

Veřejné subjekty, příspěvkové organizace a podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

 

Zaměření podpory:

Přechod na alternativní nízkoemisní paliva, rozvoj infrastruktury veřejných dobíjecích, plnicích a čerpacích stanic a podpora pořizování nízkoemisních vozidel.

 

Typové aktivity:

 •  Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  •  výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy,
  •  výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).
 •  Podpora čisté mobility pořizováním:
  •  silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  •  parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
  •  osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  •  drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.
top