TRANSCom - Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Příjemci:

Právnické osoby, fyzické osoby podnikající (MSP i VP).

 

Typové aktivity:

Přechod na alternativní nízkoemisní paliva, rozvoj infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic a podpora pořizování nízkoemisních vozidel.

  •  Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
    •  výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.
  •  Podpora čisté mobility pořizováním:
    •  osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
    •  drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů).
top