RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice

Příjemci:

Držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

 

Zaměření podpory:

Výstavba a rozvoj nových obnovitelných zdrojů elektrické energie.

 

Typové aktivity:

 •  Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
  •  fotovoltaické elektrárny (FVE),
  •  geotermální zdroje energie.
 •  Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetikého hospodářství:
  •  větrné elektrárny (VTE),
  •  malé vodní elektrárny (MVE).

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a VTE, systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektu GTE.

 

Alokace prostředků:

Orientační návrh rozdělení alokací pro jednotlivé OZE:

 •  50 % alokace je určeno pro projekty výrobců elektřiny podle čl. 10c Směrnice 2003/87/ES.
 •  50 % alokace je určeno pro projekty všech stávajících i nových výrobců elektřiny.

 

Míra podpory:

Velký podnik: až 60 %

Malý podnik: až 80 %

 

top