LIGHTPUB - Modernizace soustav veřejného osvětlení

Příjemci:

Obce a městské části, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

 

Zaměření podpory:

Snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování účinnosti svítidel, vhodnou volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání inovativních technologických prvků.

 

Typové aktivity:

 •  rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení,
 •  modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání,
 •  regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů,
 •  automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení,
 •  související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:
  •  alternativních druhů dopravy,
  •  instalaci prvků inteligentní dopravy a její optimalizaci,
  •  inteligentních systémů odpadového hospodářství,
  •  optimalizace využití energie a vody.
top