KOMUNERG - Komunitní energetika

Příjemci:

Energetická společenství (např. družstva, zapsané spolky apod.).

 

Zaměření podpory:

Opatření využívající místní obnovitelné zdroje energie, potenciál snížení konečné spotřeby energie, akumulaci a sdílení energie nebo jejich kombinaci, na základě místních potenciálů a podmínek.

 

Typové aktivity:

 •  podpora budování komunitních energetických společenství,
 •  optimalizace konečné spotřeby energie,
 •  výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE,
 •  výstavba komunitních výtopen a tepláren využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZTE, a optimalizace spotřeby energie,
 •  výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci,
 •  systémy využívající skládkové plyny,
 •  systémy akumulace elektrické a tepelné energie,
 •  zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZTE nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů,
 •  instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace),
 •  výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.
 •  systémy využívající zelená a modrá opatření z pohledu stavebně technických úprav budov za účelem snížení jejich energetické náročnosti a přizpůsobení se změně klimatu.
top