HEAT - Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Příjemci:

Fyzické či právnícké osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetiký regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Zaměření podpory:

 •  Modernizace zdroje a/ nebo k němu vztaženému vybudování či rekonstrukci rozvodu. 
 •  Může zahrnovat zařízení pro akumulaci tepelné energie.

 

Typové aktivity:

 •  rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:
  •  obnovitelné zdroje energie,
  •  energetické využití odpadu (kounální a průmyslový odpad, tuhá alternativní paliva, čistírenské kaly)
  •  zemní plyn,
  •  elektrickou energii (elektrokotel)
  •  odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací).
 •  rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s vyjímkou zdrojů spalujících tuhá paliva),
 •  rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámc soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

V rámci projektů může být podpořeno také zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby eletřiny a tepla (KVET).

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech.

 

Míra podpory:

Velký podnik - až 60 %

Malý podnik - až 80 %

top