ENERGov - Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Příjemci:

Organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod.; prioritně na území Prahy, po dočerpání prostředků z OPŽP celá ČR.

 

Zaměření podpory:

Revitalizace budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE. Podpora dále klade důraz na zajištění vnitřní kvality prostředí v budově, včetně adaptace na změnu klimatu a využití z pohledu uplatnění inovativních technologií.

 

Typové aktivity:

  •  snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
  •  snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
  •  výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

 

Zároveň budou podporovány i aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie:

  •  výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
  •  výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.
top