ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Příjemci:

 •  právnické osoby (zejména malé a střední podniky), fyzické osoby podnikající; prioritně na území Prahy,
 •  po dočerpání prostředků z OP TAK celá ČR – cca rok 2025

 

Zaměření podpory:

Úspory energie v podnikatelském sektoru, realizovaná ve výrobním a technologickém procesu, na budovách a ve službách.

 

Typové aktivity:

 •  opatření v energetických hospodářstvích podniků:
  •  využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET,
  •  modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie,
  •  modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu …,
  •  zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, implementace nástrojů energetického managementu,
  •  akumulace energie.
 •  modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů,
 •  využití odpadní energie,
 •  snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 •  snížení energetické náročnosti budov,
 •  zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní,
 •  zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov,
 •  zavádění inovativních prvků řízení v budovách,
 •  prvky adaptace budov na změny klimatu (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, optimalizace vodního hospodářství, …),
 •  vodíkové aplikace.
top