ENERG ETS - Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Příjemci:

Vlastníci či provozovatelé zařízení v EU ETS – kupující emisních povolenek na území České republiky.

 

Zaměření podpory:

Zvyšování energetické účinnosti anebo snižování emisí skleníkových plynů, v rámci výrobního a technologického procesu.

 

Typové aktivity:

Snížení konečné spotřeby energie aneo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpravatelském procesu, prostřednictvím:        

  •  modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  •  modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení
  •  realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  •  realizace vodíkových aplikací,
  •  zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace)
  •  zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástojů energetického managementu.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořey puze jako součást koplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

 

Míra podpory:

Velký podnik: až 60 %

Malý podnik: až 80 %

top