Nové obnovitelné zdroje v energetice

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

ENERG ETS - Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Modernizační fond

Za účelem dosažení stanovených energeticko-klimatických cílů navrhuje Evropská komise v čl. 10d(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, následující prioritní oblasti Modernizačního fondu, které mají zaujímat minimálně 70 % finančních prostředků vyhrazených fondu:

výroba a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů

zlepšení energetické účinnosti s výjimkou zvyšování energetické účinnosti související s výrobou energie využívající tuhá fosilní paliva

podpora spravedlivé transformace v regionech závislých na těžbě uhlí, konkrétně podpora přemístění pracovníků na nová pracovní místa, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků, vzdělávání, iniciativy v oblasti hledání zaměstnání a nově zakládaných podniků.

skladování energie

 

modernizace energetických soustav včetně sítí dálkového vytápění, sítí pro distribuci elektřiny a rozšíření propojení mezi členskými státy

Konkrétní dotační programy:

 
 
 

Míra podpory

Míra podpory se liší dle programu a typu žadatele.

Obce
85 %
Velké podniky
60 %
MSP
80 %

KONZULTACE ZDARMA PRO PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ

+420 775 900 740

Specifikujte VÁŠ ZÁJEM:


IDENTIFIKACE SUBJEKTU

Zaměření projektu

(prosím zakřížkujte všechny oblasti, kterých se projekt týká, nejedná se o povinná pole)

HEAT - Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice

ENERG ETS - Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

TRANSCom - Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

TRANSGov - Modernizace veřejné dopravy

ENERGov - Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

KOMUNERG - Komunitní energetika

LIGHTPUB - Modernizace soustav veřejného osvětlení


Předpokládaný rozpočet projektu:
Mám zájem o:

Zaslání emailu s podmínkami dotačních programů

Telefonickou konzultaci

Osobní kontakt

Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.
zapletal@asistencnicentrum.cz
+420 775 900 740


ANO, máme zájem o BEZPLATNÉ zařazení našeho projektu do databáze společnosti Asistenční centrum, a.s. a o bezplatný monitoring možností dotačních titulů na tento projekt.

AKTUALITY

Státní fond životního prostředí vyhlásil tzv. předregistrační výzvy

Státní fond životního prostředí vyhlásil tzv. předregistrační výzvy

Státní fond životního prostředí vyhlásil tzv. předregistrační výzvy týkající se programů zaměřených na ........

top